סטטוס פניה

ניתן לקבל סטטוס פניה רק עבור
ציוד שנמצא במעבדת Servpro
 
בכל מקרה אחר יש לפנות לשרות לקוחות בטלפון 9770*