יצרן:

Peter Padalko

ASUS

16/11/2012

פרטים של בעיה אפשר לראות במכתב ששלחתי אליכם בעזרת email והאתר שלכם. דבר אחד יש לי להגיד: אוסף אנשים ומנהלים כמוכם לא יכולים, בשום פנים ואופן, להיקרא חברה עסקית שנותנת שרות טכנולוגי ובטח לא להיות נציג רשמי של חברה מכובדת כמו Asus. אתם מתחת לכל רמה של מקצועיות ו שרות.