יצרן:

Michael Bazazo

ASUS

31/01/2013

Everything was fine, but the price offer for repair was exadurated. my .