יצרן:

Gershon.harel

ASUS

31/12/2012

המחשב תוקן על ידכם בסוף תקופת האחריות והתקלות לא פסקו. פנינו לתיקון היות וכיבה את עצמו כל הזמן, תפקד אבל כבה ללא התראה... חיכינו זמן רב לבדיקה,טלפונית נאמר לנו שעלות התיקון עולה על מחיר מחשב חדש! בבפתק הנלווה למחשב כשאספנו אותו סכום התיקון המוצע עלותו פחות ממחצית המחיר שננקב בטלפון. מה המחיר האמיתי אין לי מושג אבל האכזבה גדולה מהמוצר ומהשרות