יצרן:

תומר אלול

ASUS

06/12/2012

זמני הגעה ללקוח מעל שבועיים!!