יצרן:

שרון נימירובסקי

ASUS

05/04/2013

לדבר עם הלקוח בטלפון לפני ששולחים שליח