יצרן:

שמעון אלחרר

ASUS

14/06/2012

לקוח לר נתן ציונים לאדיבות של פקיד הקבלה והשירות באופן כללי