יצרן:

שלמה כהן

ASUS

23/08/2012

זמן השירות מאז הפקדת המכשיר מעט גבוה