יצרן:

שלי אריאלה גורביץ

ASUS

23/07/2013

לא עמדו בזמנים שאמרו לי שאני אקבל את המחשב נייד, כל הזמן דחו אותו. כמו כן, הרבה זמן המתנה טלפונית, חוסר תקשורת בין עובדי החברה.