יצרן:

שי נגארי

ASUS

16/08/2013

ניתן לקצר את זמני ההמתנה במוקד הטלפוני.