יצרן:

שי ליבנה

ASUS

31/05/2013

יש להימנע מחוסר כנות (לא רוצה להישתמש ב"לשקר") ללקוח.