יצרן:

שילה אברמוביץ

ASUS

05/12/2012

תתקנו מחשבים ותחזירו אותם לפי ההתחיבות שלכם. אל תנתקו באמצע שיחה ותעבירו למנהל אם צריך