יצרן:

שחר שיטרית

ASUS

29/10/2012

להחזיר את המחשב בזמן ולא לאחר כמעט חודש... וגם זאת לאחר המון שיחות עם הנציגים הטלפונים