יצרן:

שחר כוכבי

ASUS

22/10/2012

מזעזע. מזעזע. מזעזע. מזמני ההמתנה ועד לטיפול המייגע שלא נגמר מזה 4 חודשים. השירות שלכם יוביל אתכם לאבדון עסקי.