יצרן:

שושן רותם

ASUS

16/07/2013

1.- להמנע מלהגיע לחברה 2.לתבוע על כל הנזקים 3. להוציא לתקשורת 4. ולהזהיר אחרים מליפול למקום הזה