יצרן:

רמי חאיק

ASUS

23/07/2013

לשפר את מהירות זמן ההמתנה לתיקון.