יצרן:

רלפי בלי

ASUS

21/06/2013

המחשב ASUS חזר ללא מדבקות במסגרת המסך (הגומיות שמכסות הברגים), הלקוח לא רצה לקחת חזרה המחשב, יש לדאוג להשלמת הגומיות.