יצרן:

ריצרד שקורי

ASUS

08/04/2013

בסופו של יום, קיבלתי מחשב חדש, לקח לחברה לקבל החלטה על כך כמעט חודש ימים. הציפייה כי המחשב יוחזר בזמן סביר יותר. מחשב חלופי לא הוצע כלל. ועידכונים לגבי מצב התיקון היו במסורה אני מודה לכם על ההחלטה להחליף את המחשב בחדש