יצרן:

רינת רון

ASUS

28/08/2013

חברה מסודרת, אחראית .