יצרן:

רחמני אליזבט

ASUS

16/10/2012

המתנה ארוכה לשירות הטלפוני לא הצליחו לתקן את המחשב החדש אשר נרכש חודש לפני הנושא בבדיקה בהגנת הצרכן