יצרן:

רחל סובול

ASUS

05/12/2012

הזמן שהמחשב היה בתיקון היה ארוך מידי, בשונה מהפעם הקודמת בה ארך התיקון מספר ימים בלבד