יצרן:

רחלי אבנר

MSI

06/12/2012

המחשב היה אצלכם 3 פעמים!!! כל אחת מהפעמים לקחה בממוצע חודש!!!