יצרן:

רועי כרמון

ASUS

11/07/2013

המשיכו כך, חווית שירות מדהימה רועי