יצרן:

רועי הכהן

ASUS

02/05/2013

עדיף לתת התראה לפני איסוף והשבת המחשב. תודה רבה