יצרן:

רואי קודמן

ASUS

24/01/2013

שרות אמין יעיל וטוב ישר כח