יצרן:

קרסקוביץ לאוניד

ASUS

11/11/2012

הייתי ממליץ לשפר זמן טיפול במחשבים כיזה דבר היחידי שפוגע בציון כללי של שירות