יצרן:

פרסולוב אולסיה

ASUS

11/06/2012

למה אין התאמה בהחזרת המוצר עם הלקוח? לא הגיוני לתת 6 שעות המתנה ללקיחת המוצר