יצרן:

פרידמן מוטי

ASUS

25/10/2012

המחשב הוכנס לתיקון ב9/10/2012 .נמסר באדיבות כי יודיעו טלפונית מתי לבוא לקחת. לא זכרתי היכן הנחתי את מסמך המסירה ומס הטלפון שלכם.בתאריך 24/10/2012 דהיינו שבועים מאז הכנסת המכשיר מצאתי את מסמך המסירה .התקשרתי לשאול מה קורה ונענתי שהמחשב תקין הוחלפה סוללה ושאבוא לקחת .נסעתי מיד ,המחשב היה ארוז באריזת קרטון.מתאימה ,בתוך שקית ניילון מיוחדת מלאה בבועות אויר המגינות עליו ,מתחת לשקית הניילון הונח ספוג דמוי קרטון ביצים .דבר המוכיח כי המעבדה מתיחסת ברצינות ובהשקעה כספית למוצר שנמסר לתיקון לכן לא נותר לי אלא לומר תודה ולתת ציון גבוה לשרות שלכם.