יצרן:

פריאל זנו

ASUS

02/08/2012

הכנסתי את המכשיר לתיקון והוא לא תוקן ועתה אני מחכה לטלפון מהטכנאי