יצרן:

פרופ' דב שמעון

ASUS

18/12/2012

מראית עין של תקינות ושימוש מושכל באינטרנט, אבל שירות גרוע במידה קיצונית!