יצרן:

ענבל כבירי

ASUS

29/11/2012

והנה, עוד דוגמה לזה שיש פה משהו בעייתי. אז מילאתי את הסקר. אפילו הייתם נחמדים ושלחתם מייל תודה. למה לשלוח את הסקר שוב?