יצרן:

ענבל כבירי

ASUS

29/11/2012

לא ייתכן שכדי לשמוע קול של נציג טלפוני צריך להמתין בין 15 ל-17 דקות. והתקשרתי יותר מארבע פעמים. לא ייתכן שכשמבקשים להשאיר הודעה שיחזרו, חוזרים אחרי יומיים. לא ייתכן שמבטיחים שירות תוך 7 ימי עבודה ומקבלים אחרי למעלה מ-14.