יצרן:

עירא שרעבי

ASUS

30/05/2012

מס' פעמים המחשב שלי נכנס לתיקון והתקלה לא נפתרה לאחר בדיקה עם טכנאי מחשבים פרטי נתגלה כי לא הוחלף לוח אם כפי שנאמר לי מכיוון שכבר התייאשתי מהטיפול הלקוי שלכם החלטתי לגשת לערכאות משפטיות לצערי הרב.