יצרן:

עיד גמל

ASUS

30/05/2012

חווד שנמסרה בדלפק