יצרן:

עופר ברונר

ASUS

23/09/2012

משך זמן התקון ארוח מאוד!!!!!!!!