יצרן:

עומר גנוד

ASUS

21/01/2013

אני חייב לציין שבבואי לקחת את המחשב מתיקון, לאחר שהחלטתי לא לתקנו ואף שילמתי מראש את ה-200 שקלים דמי בדיקה, הרגשתי כבן ערובה כאשר המתנתי כחצי שעה לקבלת המחשב בטענה שלא שינו לו סטטוס. לא הבנתי מה אכפת לי הסטטוס של המחשב במערכת שילמתי הגעתי ואני מעוניין לקבל את המחשב בזמן המתנה מינימלי ולא לעבור בירוקרטיה שאין בה צורך. את המחשב הבא שלי אצלכם לא אבדוק ולא אתקן.