יצרן:

עדי קידרון

ASUS

21/09/2012

כל הכבוד. בארץ הקומבינות וה "סמוך" מעט נותני שירות בארץ מצליחים להגיע לרמת שירות כזו תמשיכו ככה עדי קידרון קיבוץ גזית