יצרן:

עדי גרgrinadi@gmail.comינברג

ASUS

19/09/2012

כל הכבוד!! נדיר לראות רמת שירות כזאת בארץ!!!