יצרן:

עדי בן חמו

ASUS

26/04/2013

יש לשפר זמני מענה טלפוני. יש לקבל ולאשר אישור טלפוני של בעל המכשיר במקום חתימה על הצעת המחיר,אם אין באפשרותי נו לחתום על ההצעה ,ניתן להמיר זאת באמצעות כתיבתו במייל חוזר כי הוא מסכיםלתיקון