יצרן:

נתנאל

ASUS

26/07/2012

לא יתכן שתגבו כסף עבור הערכת מחיר פשוטה שהסיכום שלה שהפתרון שלכם הוא להחליף חלק שעלותו כמו עלות המחשב כשקניתי בחו"ל. כבר גביתם כסף לפחות תעשו תיקון, בסך הכל אולי חוט התנתק וצריך להדביק. בושה לגבות כסף ללא תמורה