יצרן:

נתן בינדר

ASUS

14/11/2012

פשוט לתקן את המוצר!!!!!