יצרן:

נפתלי רטמן

ASUS

18/07/2012

אני מבקש להגיד שקבלת הפנים בדלפק התקבלה ע"י מרק והעבירה אותי ממצב של כעס בהגעה לחיוך בסיום הטיפול. תודה למרק במענה השירות הטלפוני כתב - לא רלוונטי הוקלד ע"י יוסי