יצרן:

ניסים קוממי

MSI

30/10/2012

המוקד הטלפוני שלכם פעם פעל ופעם לא לרוב לא חוץ מזה הכול היה טוב