יצרן:

ניסים בן דוד

ASUS

05/08/2013

בס"ד המשיכו בדרך זו.