יצרן:

נילי-רננה חר"ג

ASUS

06/05/2013

לא רק שלא תוקן המחשב נפגע באופן בלתי הפיך. הבעיה לא תוקנה. נעשתה פנייה במקביל לעו"ד החברה. לא יתוקן ו/או יוחלף במחשב חדש (המחשב חדש לחלוטין) תצא תביעה משפטית. הכדור בידכם. לא יעלה על הדעת אופן התיקון.