יצרן:

נזר משה

MSI

18/06/2013

כדאי לצרף דף ובו הסבר לתקלה שהיתה, כיצד לדעתכם אפשר להימנע ממנה בעתיד, ומה עשיתם כדי לתקן ולהחזיר את המוצר לקדמותו.