יצרן:

מתן טל

ASUS

07/11/2012

עדכון שוטף באופי התקלה וזמן סיום טיפול.