יצרן:

מתן בלט

ASUS

05/09/2012

בטופס תיקון לא היה רשום איזה חלק הוחלף אלא שפשוט הוחלף פריט.