יצרן:

משה

ASUS

27/08/2013

לענות לטלפון, ולא אחרי 20 דקות