יצרן:

משה לוקשינסקי

ASUS

08/08/2012

תמשיכו להיות מצויינים בעתיד